Návod na odinštalovanie aplikácie KidsMonitor.io a deaktiváciu detského zariadenia

Pre bezproblémové odinštalovanie a deaktiváciu je potrebné dodržať všetky kroky tohto návodu.

Najprv sa prihláste ako rodič dieťaťa cez PC alebo cez mobilnú aplikáciu.

PC (Desktop)

1. V hornej časti stránky zvoľte dieťa, ktoré chcete deaktivovať.


2. Na stránke zvoleného dieťaťa kliknite v hornom menu na možnosť “Nastavenie”


3. Na spodku stránky „Nastavenia“ nájdete červené tlačidlo “Deaktivovať”. Pred DEAKTIVÁCIOU sa uistite, či je detské zariadenie pripojené na internet. Spoločne s deaktiváciou detského zariadenia môžete aj nemusíte zvoliť polia “Vymazať všetky údaje” a “Vynútiť zmazanie tohto profilu, bez odpovede detského zariadenia”.

Image 17 27 , 14 09

 


Mobil

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič. Ťuknutím zvoľte dieťa, ktoré chcete deaktivovať.

Mob 1 test


2. V profile dieťaťa kliknite na "3 bodky" umiestnené v pravom hornom rohu.

Mob 2


3. Z malého menu v „troch bodkách“ ťuknite na možnosť “Nastavenia”

Mob 3


4. Na spodku stránky nájdete červené tlačidlo “DEAKTIVOVAŤ”. Pred DEAKTIVÁCIOU sa uistite, či je detské zariadenie pripojené na internet.

Mob 4


Potvrďte deaktiváciu detského zariadenia stlačením možnosti "OK".

Mob 5


Po úspešnej deaktivácii sa už dieťa vo vašej aplikácii nezobrazuje.

Mob 6

 


Offline deaktivácia cez PIN kód

Ak máte problém s deaktiváciou, alebo práve nemôžete pripojiť Detské zariadenie na internet, môžete použiť PIN kód. Nájdete ho na vyznačenom mieste v lište „Nastavenia“ zvoleného dieťaťa, alebo v emaili, ktorý ste obdržali po deaktivácii.

Image 17 27 , 14 09


Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io v Detskom zariadení a ťuknite na tlačidlo „Vypnúť“. Zadajte PIN kód, ktorý ste našli v emaili alebo na PC verzii stránky.

Screenshot_20180914-172130_Nine


Zrušenie práv Správcu v bývalom Detskom zariadení (nutné na odinštalovanie)

Detské zariadenie:

1. V menu bývalého Detského zariadenia otvorte “Nastavenia” a zvoľte možnosť "Zamknutie a zabezpečenie". (Podľa značky telefónu sa to môže volať "Zamknutie a zabezpečenie" alebo aj "Zabezpečenie")Dets 1


2. Ďalej zvoľte možnosť “Ďalšie nastavenia zabezpečenia”.

Dets 2


3. Ďalej zvoľte možnosť “Aplikácie správcu zariadenia”

Dets 3


4. Zo zoznamu “Aplikácie správcu zariadenia” zvoľte aplikáciu “Kidsmonitor.io”.

DEts 4


5. Stlačte tlačidlo “Deaktivovať“.

DEts 5


6. Teraz je možné aplikácu Kidsmonitor.io bez problémov odinštalovať zo zariadenia.

Dets 6