Pridanie a odstránenie sledovanej polohy Kidsmonitor.io

Ako pridať sledovanú polohu v aplikácii Kidsmonitor.io

Funkcia Sledovanie oblasti – dostávajte notifikácie do telefónu vždy, keď dieťa PRÍDE do sledovanej oblasti aj keď ODÍDE zo sledovanej oblasti.

PC (Desktop)

1. Prihláste sa na Kidsmonitor.io

2. V hornej časti stránky zvoľte dieťa, ku ktorému chcete pridať Sledovanú oblasť.

PC 1


3. V hornom menu zvoľte záložku "Lokácie".

PC 2


4. Lokáciu môžete pridať dvoma spôsobmi. Buď ju vyhľadáte na mape, alebo ju vyberiete zo zoznamu histórie Lokácií dieťaťa na spodnej časti stránky. Po zvolení lokácie, ktorú chcete pridať do Sledovaných oblastí, ju potvrďte.

Vyhľadanie na mape

PC manualne

Pridanie z histórie Lokácií

PC 3


5. Po úspešnom pridaní sa Lokácia nachádza vo vedľajšom odseku "Sledované oblasti". Sledovanú oblasť si môžete prispôsobiť funkciou "upraviť".

pc 111 


6. Kliknutím na tlačidlo "upraviť" je možné zmeniť názov a obrázok sledovanej oblasti.

PC 4

 

Mobilná

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič.

2. Vyberte Dieťa, ku ktorému chcete nastaviť sledovanú oblasť.

Mob 1 test


3. Vyberte záložku "Poloha"

Mob 2

4. Tu sa nachádza zoznam Lokácií, kde sa vaše Dieťa nachádzalo. Zvoľte Lokáciu, ktorú chcete pridať medzi Sledované oblasti.

Mob 3


5. Po pridaní prejdite nižšie na zoznam "Sledované oblasti", kde sa nachádza aj vaša nová Lokácia.

Mob 31


6. Ťuknutím na uloženú Lokáciu si môžete zmeniť obrázok a názov Lokácie.

Mob 4

 

Ako odstrániť sledovanú polohu v aplikácii Kidsmonitor.io

PC (Desktop)

1. Prihláste sa na Kidsmonitor.io

2. V hornej časti stránky zvoľte dieťa, od ktorého chcete odstrániť Sledovanú oblasť.

PC 1


3. V hornom menu zvoľte záložku "Lokácie"

PC 2


4. Prejdite na spodnú časť stránky, k zoznamu Sledovaných oblastí. Zvoľte Lokáciu, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu Sledovaných oblastí a potvrďte.

PC odstr 5


Mobil

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič.

2. Vyberte Dieťa, u ktorého chcete odstrániť sledovanú oblasť.

Mob 1 test


3. Vyberte záložku "Poloha"

Mob 2


4. Prejdite na spodnú časť stránky, k zoznamu Sledovaných oblastí. Ťuknite na Lokáciu, ktorú chcete odstrániť.

Mob 22


5. Ťuknite na tlačidlo "odstrániť".

Mob 33