Vysvetlenie, možnosti blokovania Aplikácií

Možnosti blokovanie aplikácií

PC (Desktop)

1.  Prihláste sa na Kidsmonitor.io.

2. V hornej časti stránky zvoľte Dieťa, ktorému chcete blokovať aplikácie.

PC 1


3. V hornom menu zvoľte záložku "Aplikácie".

PC 1


4. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je zoznam Aplikácií Detského zariadenia s jednotlivými filtrami zobrazenia.

PC 2 (1)


5. Predvolený filter je „Často spúšťané“ - zoznam najpoužívanejších Aplikácií v Detskom zariadení.

PC 3 (1)


6. Filter „Práve používané“ - Zoznam aktuálne spustených Aplikácií v Detskom zariadení.

PC 4


7. Filter „Žrúti času“ - Zoznam Aplikácií a dĺžka trvania ich spustenia v Detskom zariadení.

PC 5


8. Filter „Všetky“ - Zoznam všetkých nainštalovaných Aplikácií v Detskom zariadení.

PC 6


9. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je funkcia na okamžité blokovanie všetkých nových, práve inštalovaných Aplikácií v detskom zariadení.

PC 7


10. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je zoznam blokovaných Aplikácií, ktoré sa dieťa snažilo spustiť, aj s príslušnými časmi.

PC 8


Mobil

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič.

2. Vyberte dieťa, ktorému chcete blokovať aplikácie.

Mob 1 test


3. Vyberte záložku "Aplikácie".

Mob 1


4. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je zoznam Aplikácií detského zariadenia s jednotlivými filtrami zobrazenia.

-Filter „Práve používané“ - Zoznam aktuálne spustených Aplikácií v Detskom zariadení.

Mob 3


-Filter „Často spúšťané“ - Zoznam najpoužívanejších Aplikácií v detskom zariadení.

Mob 4


-Filter „Žrúti času“ - Zoznam Aplikácií a dĺžka trvania ich spustenia v Detskom zariadení.

Mob 5

 


-Filter „Všetky“ - Zoznam všetkých nainštalovaných Aplikácií v Detskom zariadení.

Mob 6


8. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je funkcia na okamžité blokovanie všetkých nových, práve inštalovaných Aplikácií v detskom zariadení.

Mopb 7


9. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je zoznam blokovaných Aplikácií, ktoré sa dieťa snažilo spustiť, aj s príslušnými časmi.

Mob 8