News and Blog / KidsMonitor.io

News and Blog

Rozvrh blokovania

28. 10. 2018

PC (Desktop)

1. Prihláste sa na Kidsmonitor.io

2. V hornej časti stránky zvoľte Dieťa, u ktorého chcete vytvoriť Nový rozvrh blokovania.

PC 1


3. V hornom menu zvoľte záložku "Blokovania"

Pc 2


4. Napíšte názov Rozvrhu a určite, akým spôsobom má byť Rozvrh zapnutý.

PC 3


5. Ak zvolíte možnosť "Podľa pravidiel", je potrebné vyplniť nasledujúce polia.

6. Čas - zvoľte si dni a čas, kedy majú byť aplikácie blokované.

PC 4


7. Lokácie – môžete dobrovoľne pridať Lokáciu, v ktorej sa Rozvrh blokovania spustí.

PC 5


8. WiFi – môžete dobrovoľne pridať WiFi sieť, ktorá bude pre Detské zariadenie zablokovaná.

PC 6

9. Zo zoznamu vyberte aplikácie, ktoré chcete mať zablokované počas tohto Rozvrhu.

PC 7


10. Kliknite na "Vytvoriť nový rozvrh".

PC 8


Mobil

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič.

2. Vyberte dieťa, u ktorého chcete pridať Nový rozvrh blokovania.

Mob 1 test


3. Vyberte záložku "Blokovanie".

Mob 22

 


4. Ťuknite na tlačidlo + v pravom dolnom rohu.

Mob 2


5. Napíšte názov Rozvrhu a určite, akým spôsobom má byť Rozvrh zapnutý.

Mob 3


6. Ak zvolíte možnosť "Podľa pravidiel", je potrebné vyplniť nasledujúce polia.

7. Čas – môžete si dobrovoľne zvoliť dni a čas, kedy majú byť aplikácie blokované.

Mob 4


8. Lokácie - môžete dobrovoľne pridať Lokáciu, v ktorej sa Rozvrh blokovania spustí.

Mob 5


9. WiFi - môžete dobrovoľne pridať WiFi sieť, ktorá bude pre Detské zariadenie zablokovaná.

mob 6


10. Zo zoznamu vyberte aplikácie, ktoré chcete mať zablokované počas tohto Rozvrhu.

mob 7


11. Ťuknite na tlačidlo "Uložiť"

mob 8

Pridanie a odstránenie sledovanej polohy Kidsmonitor.io

28. 10. 2018

Ako pridať sledovanú polohu v aplikácii Kidsmonitor.io

Funkcia Sledovanie oblasti – dostávajte notifikácie do telefónu vždy, keď dieťa PRÍDE do sledovanej oblasti aj keď ODÍDE zo sledovanej oblasti.

PC (Desktop)

1. Prihláste sa na Kidsmonitor.io

2. V hornej časti stránky zvoľte dieťa, ku ktorému chcete pridať Sledovanú oblasť.

PC 1


3. V hornom menu zvoľte záložku "Lokácie".

PC 2


4. Lokáciu môžete pridať dvoma spôsobmi. Buď ju vyhľadáte na mape, alebo ju vyberiete zo zoznamu histórie Lokácií dieťaťa na spodnej časti stránky. Po zvolení lokácie, ktorú chcete pridať do Sledovaných oblastí, ju potvrďte.

Vyhľadanie na mape

PC manualne

Pridanie z histórie Lokácií

PC 3


5. Po úspešnom pridaní sa Lokácia nachádza vo vedľajšom odseku "Sledované oblasti". Sledovanú oblasť si môžete prispôsobiť funkciou "upraviť".

pc 111 


6. Kliknutím na tlačidlo "upraviť" je možné zmeniť názov a obrázok sledovanej oblasti.

PC 4

 

Mobilná

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič.

2. Vyberte Dieťa, ku ktorému chcete nastaviť sledovanú oblasť.

Mob 1 test


3. Vyberte záložku "Poloha"

Mob 2

4. Tu sa nachádza zoznam Lokácií, kde sa vaše Dieťa nachádzalo. Zvoľte Lokáciu, ktorú chcete pridať medzi Sledované oblasti.

Mob 3


5. Po pridaní prejdite nižšie na zoznam "Sledované oblasti", kde sa nachádza aj vaša nová Lokácia.

Mob 31


6. Ťuknutím na uloženú Lokáciu si môžete zmeniť obrázok a názov Lokácie.

Mob 4

 

Ako odstrániť sledovanú polohu v aplikácii Kidsmonitor.io

PC (Desktop)

1. Prihláste sa na Kidsmonitor.io

2. V hornej časti stránky zvoľte dieťa, od ktorého chcete odstrániť Sledovanú oblasť.

PC 1


3. V hornom menu zvoľte záložku "Lokácie"

PC 2


4. Prejdite na spodnú časť stránky, k zoznamu Sledovaných oblastí. Zvoľte Lokáciu, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu Sledovaných oblastí a potvrďte.

PC odstr 5


Mobil

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič.

2. Vyberte Dieťa, u ktorého chcete odstrániť sledovanú oblasť.

Mob 1 test


3. Vyberte záložku "Poloha"

Mob 2


4. Prejdite na spodnú časť stránky, k zoznamu Sledovaných oblastí. Ťuknite na Lokáciu, ktorú chcete odstrániť.

Mob 22


5. Ťuknite na tlačidlo "odstrániť".

Mob 33

Čo je to Limiter a ako ho nastaviť

28. 10. 2018

PC Verzia

1. Prihláste sa na stránku Kidsmonitor.io

2. V hornej časti stránky zvoľte Dieťa, u ktorého chcete nastaviť Limiter.

PC 1


3. V hornom menu zvoľte záložku "Limiter"

PC 2


4. Napravo v záložke "Časovo neobmedzené aplikácie" zvoľte zo zoznamu aplikáciu/aplikácie, ktoré chcete limitovať.

PC 3


5. Po pridaní aplikácie nastavte vľavo, na ako dlho má byť aplikácia blokovaná (predvolené nastavenie je 60 minút). Potom kliknite na "Uložiť nastavenia".

PC 4


Mobilná verzia

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič.

2. Vyberte dieťa, u ktorého chcete nastaviť Limiter

Mob 1 test


3. Vyberte záložku "Limiter"

Mob 2


4. Ťuknutím na "Pridať aplikáciu" zvoľte aplikáciu/aplikácie, ktoré chcete limitovať.

Mob 3


5. Po pridaní aplikácie nastavte, na ako dlho má byť aplikácia blokovaná (predvolené nastavenie je 60 minút). Ak chcete odstrániť už nastavený limit, ťuknite na “Odstrániť limit“.

Mob 4

Vysvetlenie, možnosti blokovania Aplikácií

28. 10. 2018

Možnosti blokovanie aplikácií

PC (Desktop)

1.  Prihláste sa na Kidsmonitor.io.

2. V hornej časti stránky zvoľte Dieťa, ktorému chcete blokovať aplikácie.

PC 1


3. V hornom menu zvoľte záložku "Aplikácie".

PC 1


4. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je zoznam Aplikácií Detského zariadenia s jednotlivými filtrami zobrazenia.

PC 2 (1)


5. Predvolený filter je „Často spúšťané“ - zoznam najpoužívanejších Aplikácií v Detskom zariadení.

PC 3 (1)


6. Filter „Práve používané“ - Zoznam aktuálne spustených Aplikácií v Detskom zariadení.

PC 4


7. Filter „Žrúti času“ - Zoznam Aplikácií a dĺžka trvania ich spustenia v Detskom zariadení.

PC 5


8. Filter „Všetky“ - Zoznam všetkých nainštalovaných Aplikácií v Detskom zariadení.

PC 6


9. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je funkcia na okamžité blokovanie všetkých nových, práve inštalovaných Aplikácií v detskom zariadení.

PC 7


10. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je zoznam blokovaných Aplikácií, ktoré sa dieťa snažilo spustiť, aj s príslušnými časmi.

PC 8


Mobil

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič.

2. Vyberte dieťa, ktorému chcete blokovať aplikácie.

Mob 1 test


3. Vyberte záložku "Aplikácie".

Mob 1


4. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je zoznam Aplikácií detského zariadenia s jednotlivými filtrami zobrazenia.

-Filter „Práve používané“ - Zoznam aktuálne spustených Aplikácií v Detskom zariadení.

Mob 3


-Filter „Často spúšťané“ - Zoznam najpoužívanejších Aplikácií v detskom zariadení.

Mob 4


-Filter „Žrúti času“ - Zoznam Aplikácií a dĺžka trvania ich spustenia v Detskom zariadení.

Mob 5

 


-Filter „Všetky“ - Zoznam všetkých nainštalovaných Aplikácií v Detskom zariadení.

Mob 6


8. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je funkcia na okamžité blokovanie všetkých nových, práve inštalovaných Aplikácií v detskom zariadení.

Mopb 7


9. Zvýraznená oblasť na obrázku nižšie je zoznam blokovaných Aplikácií, ktoré sa dieťa snažilo spustiť, aj s príslušnými časmi.

Mob 8

Návod na odinštalovanie aplikácie KidsMonitor.io a deaktiváciu detského zariadenia

26. 10. 2018

Pre bezproblémové odinštalovanie a deaktiváciu je potrebné dodržať všetky kroky tohto návodu.

Najprv sa prihláste ako rodič dieťaťa cez PC alebo cez mobilnú aplikáciu.

PC (Desktop)

1. V hornej časti stránky zvoľte dieťa, ktoré chcete deaktivovať.


2. Na stránke zvoleného dieťaťa kliknite v hornom menu na možnosť “Nastavenie”


3. Na spodku stránky „Nastavenia“ nájdete červené tlačidlo “Deaktivovať”. Pred DEAKTIVÁCIOU sa uistite, či je detské zariadenie pripojené na internet. Spoločne s deaktiváciou detského zariadenia môžete aj nemusíte zvoliť polia “Vymazať všetky údaje” a “Vynútiť zmazanie tohto profilu, bez odpovede detského zariadenia”.

Image 17 27 , 14 09

 


Mobil

1. Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io, prihlásený ako Rodič. Ťuknutím zvoľte dieťa, ktoré chcete deaktivovať.

Mob 1 test


2. V profile dieťaťa kliknite na "3 bodky" umiestnené v pravom hornom rohu.

Mob 2


3. Z malého menu v „troch bodkách“ ťuknite na možnosť “Nastavenia”

Mob 3


4. Na spodku stránky nájdete červené tlačidlo “DEAKTIVOVAŤ”. Pred DEAKTIVÁCIOU sa uistite, či je detské zariadenie pripojené na internet.

Mob 4


Potvrďte deaktiváciu detského zariadenia stlačením možnosti "OK".

Mob 5


Po úspešnej deaktivácii sa už dieťa vo vašej aplikácii nezobrazuje.

Mob 6

 


Offline deaktivácia cez PIN kód

Ak máte problém s deaktiváciou, alebo práve nemôžete pripojiť Detské zariadenie na internet, môžete použiť PIN kód. Nájdete ho na vyznačenom mieste v lište „Nastavenia“ zvoleného dieťaťa, alebo v emaili, ktorý ste obdržali po deaktivácii.

Image 17 27 , 14 09


Otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io v Detskom zariadení a ťuknite na tlačidlo „Vypnúť“. Zadajte PIN kód, ktorý ste našli v emaili alebo na PC verzii stránky.

Screenshot_20180914-172130_Nine


Zrušenie práv Správcu v bývalom Detskom zariadení (nutné na odinštalovanie)

Detské zariadenie:

1. V menu bývalého Detského zariadenia otvorte “Nastavenia” a zvoľte možnosť "Zamknutie a zabezpečenie". (Podľa značky telefónu sa to môže volať "Zamknutie a zabezpečenie" alebo aj "Zabezpečenie")Dets 1


2. Ďalej zvoľte možnosť “Ďalšie nastavenia zabezpečenia”.

Dets 2


3. Ďalej zvoľte možnosť “Aplikácie správcu zariadenia”

Dets 3


4. Zo zoznamu “Aplikácie správcu zariadenia” zvoľte aplikáciu “Kidsmonitor.io”.

DEts 4


5. Stlačte tlačidlo “Deaktivovať“.

DEts 5


6. Teraz je možné aplikácu Kidsmonitor.io bez problémov odinštalovať zo zariadenia.

Dets 6

Návod ako nainštalovať a spárovať aplikáciu

23. 10. 2018

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete postup, ktorý vám pomôže jednoducho nainštalovať aplikáciu KidsMonitor.io do detského a rodičovského zariadenia.

Ako prvý krok je potrebné sa zaregistrovať, buď na www.kidsmonitor.io alebo v mobilnej aplikácii.

Mobilná aplikácia

1. Nainštalujte aplikáciu v obchode Google Play kliknutím na odkaz: Inštalovať Kidsmonitor.io

2. Po úspešnej inštalácii otvorte aplikáciu Kidsmonitor.io vo vašom zariadení

3. Zvoľte možnosť "Toto zariadenie je Rodičovské"

Mob 1


4. Ak ste sa ešte neregistrovali, na stránke www.kidsmonitor.io zvoľte možnosť "Registrovať" alebo možnosť prihlásenia cez Facebook alebo Google.

Mob 2


5. Po prihlásení stlačte na spodnej strane obrazovky "Pridať dieťa"

Mob 3


6. Riadte sa zobrazenými inštrukciami na inštaláciu v detskom zariadení. Pre ich detailný popis čítajte ďalej.

Mobilná aplikácia – detské zariadenie

Nainštalujte aplikáciu Kidsmonitor.io v detskom zariadení, ktoré chcete pridať.

1. Po úspešnej inštalácii otvorte aplikáciu kidsmonitor.io

2. Zvoľte možnosť "Toto zariadenie je Detské"

Instr 1


3. Pre 100% funkčnosť aplikácie je potrebné, aby ste vykonali týchto 6 jednoduchých krokov v nastaveniach telefónu.

-Povolenie GPS polohy

Instr 2


-Povolenie Notifikácií

Instr 3


-Povolenie Uľahčenie prístupu

Instr 4


-Povolenie Správcu

Instr 5


-Povolenie Batérie

Instr 6


-Povolenie Zobrazovať cez iné aplikácie

Instr 7


4. Po nastavení zadajte rodičovský email, ku ktorému chcete pridať detské zariadenie.

Instr 8


5. Zvoľte si jednorázový 4-miestny PIN kód.

Instr 9


6. Na emailovú adresu, cez ktorú ste registrovali Rodičovský učet, vám príde potvrdenie o pridaní detského zariadenia. Otvorte ho.

Instr 10


7. Po stlačení tlačidla "Potvrdiť pridanie zariadenia dieťaťa" vyplňte tieto polia.

Povinné  - Jednorázový 4-miestny PIN ktorý ste si zvolili v kroku 5, Meno dieťaťa

Voliteľne - Názov zariadenia, Nahrať fotku dieťaťa

Instr 11


8. Gratulujeme, pridali ste detské zariadenie k vášmu rodičovskému účtu

Instr 12

Smartmania.cz: mějte přehled o dětech i jejich telefonech

06. 03. 2018

Těší nás, že vám můžeme exkluzivně představit originální slovenskou aplikaci KidsMonitor.io, která je určena pro rodiče, kteří chtějí mít přehled o aktivitách svých ratolestí i tehdy, když je zrovna nemají pod přímým dohledem. Sledování je zajištěno díky chytrému telefonu a využijete jej především pro děti ve věku, v němž už je například necháváte samostatně chodit na kroužky nebo ke kamarádům, ale ještě je není možné nechat zcela bez dozoru – typicky tedy pro první stupeň základních škol.

Myšlenka sledování dětí nemusí být každému příjemná, a proto jistě potěší, že nedochází k příliš citelnému zásahu do jejich soukromí. Získáte přístup k jejich poloze a budete mít možnost blokovat různé aplikace či hry, ale nedostanete se například k obsahu jejich zpráv. Informace nebudete mít ani o specifických činnostech uvnitř jednotlivých aplikací.

Pokračovanie článku: Recenze aplikace KidsMonitor.io: mějte přehled o dětech i jejich telefonech